מילניום קשרי משקיעים

דיווחים מידיים

21/08/2022
בהסכם השקעה נוסף של 2 מיליון דולר בסופרסמארט
06/07/2022
הושלמה הסגירה השנייה של סבב גיוס A בפיטולון, השותפות מחזיקה כ11% 
29/06/2022
תקיים שיחת ועידה וידאו מקוונת ביום 30.6.22 
29/06/2022
דירקטוריון השותף הכללי אישר מדיניות דיבידנד; לחלק לפחות 50% מהרווחים נטו
09/06/2022
תוצאות אסיפה כללית מיום 9.6.22
09/06/2022
ביצעה השקעה נוספת בסך 1 מיליון דולר בחברת פיטולון במסגרת סבב A שמבצעת פיטולון, תחזיק 11%
28/02/2022
פיטולון (עמה השותפות בהסכם השקעה), עדכנה שהתקשרה בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי לפרויקט משותף עם גינגקו
31/01/2022
רכשה מניות נוספות של אלף פארמס בסכום של 1 מיליון דולר. סה"כ השקעה 4 מיליון דולר