מילניום קשרי משקיעים

דיווחים מידיים

17/02/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 17.02.21
17/02/2021
טיפה קורפ השלימה גיוס SAFE של 10 מיליון דולר
11/01/2021
סבוריט - עדכון
03/12/2020
הושלמה עסקת השקעה בחברת טיפה קורפ
29/11/2020
הסכם להשקעת 4 מיליון דולר בחברת טיפה קורפ
25/11/2020
לאחר השלמת הנפקת סבוריט תחזיק השותפות כ-14.3%, רווח פוטנציאלי כ-21.7 מיליון שח
09/11/2020
סבוריט (בהסכם להשקעה בה), פרסמה טיוטת תשקיף להנפקה לציבור
01/11/2020
מינוי נושא משרה - סמנכ"ל כספים - עטיה רון