מילניום קשרי משקיעים

מצגות

19/01/2022
מצגת משקיעים - ינואר 2022
25/07/2021
מצגת משקיעים - יולי 2021
29/11/2020
מצגת משקיעים - נובמבר 2020
14/07/2020
מצגת משקיעים - יולי 2020