מילניום קשרי משקיעים

אירועים

09/09/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 17.10.21
19/09/2021
זימון אסיפה ליום 17.2.21 - עדכון
11/01/2021
זימון אסיפה שנתית ליום 17.2.21
17/09/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 23.9.20 - משלים
16/08/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 23.9.20
06/08/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 13.9.20