מילניום קשרי משקיעים

אירועים

05/08/2023
ביטול אסיפה שזומנה ליום 10.8.23 
05/07/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.8.23
17/05/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 22.6.23
18/05/2022
זימון אסיפה ליום 9.6.22
09/09/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 17.10.21
זימון אסיפה ליום 17.2.21 - עדכון
11/01/2021
זימון אסיפה שנתית ליום 17.2.21
17/09/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 23.9.20 - משלים